Nhảy đến nội dung
x

Học ngành Công tác xã hội, ra trường sẽ làm công việc gì?

CTXH là một ngành khoa học, một nghề thực hành. Người học CTXH sẽ được trang bị các kiến thức lý thuyết liên quan đến tâm lý, hành vi của con người trong môi trường xã hội và bối cảnh văn hóa Việt Nam; các kỹ năng về tham vấn tâm lý cơ bản, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ xã hiệu quả, thuyết trình, làm việc nhóm…

...."Theo Ths Nguyễn Thị Phương Linh - Giảng viên Công tác xã hội (Trường Đại học Tôn Đức Thắng), với ngành học này tại trường số giờ thực tế, thực hành khá cao, các môn học chuyên ngành sinh viên được học với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để tiếp cận với thực tế ngay khi học lý thuyết. Ngoài ra, định kỳ sinh viên được giao lưu với chuyên gia quốc tế để tiếp xúc kinh nghiệm thực hành CTXH từ các nước khác nhau.

Trong các năm gần đây, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, một số môn học như Hành vi con người và môi trường xã hội, sinh viên CTXH sẽ được tạo cơ hội giao lưu với các chuyên gia đến từ Australia, môn CTXH trong lĩnh vực y tế đã và được trao đổi với chuyên gia đang làm việc tại bệnh viện từ Hoa Kỳ, và các môn học khác luôn được giảng viên thiết kế để các bạn có điều kiện nghe chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế tại các tổ chức Việt Nam.

Sinh viên học CTXH được tạo điều kiện đi thực tế từ năm 2, thực hành trong năm 3 và tập sự ở năm 4. Đây là cơ hội để sinh viên kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn, từ đó có thể trang bị kinh nghiệm cho tương lai."....

Xem bài đăng trên VOH Radio chi tiết tại đây