Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Lữ hành (ngày 05/05/2021)

Vào lúc 08h00 ngày 05/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Lữ hành (Chương trình Tiêu chuẩn).

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên

MSSV

Tên đề tài

GVHD

01

8:00 – 8:45

05/05/2021

B106

Tô Tiến Thịnh

31703153

Phát triển du lịch cộng đồng tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ThS. Phạm Thái Sơn