Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình chất lượng cao) (ngày 04/05/2021)

Vào lúc 15h00 ngày 04/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình chất lượng cao).

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên

MSSV

Tên đề tài

GVHD

01

15:00 – 15:45

04/05/2021

B106

Trần Hiếu Nghĩa

317H0118

The role of digital content marketing influence on customer purchase decision on IVIVU fanpage: The case of TDTU student.

ThS. Nguyễn Thị Bích Đào

02

15:45 – 16:30

04/05/2021

B106

Dương Thiện Tâm

317H0148

Effects of tourist’ trust in government performance and perceived risk from Covid-19 pandemic to travel intentions.

TS. Nguyễn Minh Huân

03

16:30 – 17:15

04/05/2021

B106

Nguyễn Ngọc Hồng Yến

317H0193

The role of artificial intelligence in Vietnam tourism industry: Post Covid-19.

ThS. Hà Thế Linh