Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (ngày 05/05/2021)

Vào lúc 08h45 ngày 05/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình Tiêu chuẩn).

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên

MSSV

Tên đề tài

GVHD

01

8:45 – 9:30

05/05/2021

B106

Huỳnh Tấn Sang

31705114

Phát triển kinh tế đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Phạm Thái Sơn

02

9:30 – 10:15

05/05/2021

B106

Đỗ Hồ Hoàng Sang

31705113

Giải pháp phục hồi và phát triển thị trường khách du lịch Châu Âu của một số doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu Covid.

ThS. Nguyễn Hiếu Tín

03

10:15 – 11:00

05/05/2021

B106

Võ Phạm Liễu Thy

31705123

Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

ThS. Nguyễn Nguyên Phong

04

13:30 – 14:15

05/05/2021

B106

Trần Thụy Bảo Vy

31705142

Vai trò của ẩm thực đường phố trong phát triển du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Hà Thế Linh

05

14:15 – 15:00

05/05/2021

B106

Lương Thị Kim Ngân

31705023

Giải pháp marketing cho Khu du lịch Lan Vương – Bến Tre sau đại dịch Covid.

ThS. Phạm Công Danh

06

15:00 – 15:45

05/05/2021

B106

Mạch Bá Khang

31705085

Đề xuất giải pháp phát triển du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn sinh viên ngành du lịch.

ThS. Nguyễn Phạm Hạnh Phúc

07

15:45 – 16:30

05/05/2021

B106

Lương Chấn Nghiệp

31705098

Đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch sông nước tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ThS. Nguyễn Phạm Hạnh Phúc