Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo Quốc tế về Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn (ISSH 2019) được đưa tin bởi Đại học Purdue (Mỹ)

Trên trang website của Đại học Purdue (Purdue University Northwest's College of Humanities – PNW – Mỹ) đã đưa tin về Hội thảo Quốc tế về Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn (Innovations in the Social Sciences and Humanities - ISSH 2019) được tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào đầu tháng 10 vừa qua.

Ngoài ra tin còn đưa, bên lề Hội thảo Quốc tế, Đại học Purdue đã đồng ý hợp tác với Đại học Tôn Đức Thắng ở Việt Nam cho phép trao đổi sinh viên và phát triển các chương trình đặc biệt có lợi cho cả hai bên.

Xem chi tiết tại đây.