Nhảy đến nội dung
x

Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có 4 đề tài NCKHSV được Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa đề xuất tham gia báo cáo ở Hội đồng nghiệm thu cấp trường thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội. Kết quả của buổi nghiệm thu cấp Trường, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có: 02 đề tài đạt giải nhất; 02 đề tài đạt giải nhì và 04 đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường chọn dự thi Vòng bán kết cuộc thi NCKHSV Eureka lần thứ XXI 2019 lĩnh vực Xã hội Nhân văn cấp Thành, cụ thể:

02 Đề tài đạt Giải nhất cấp Trường:

1. Định hướng nghề nghiệp đối với học sinh THPT nhìn từ góc độ giới do ThS. Phạm Thị Hà Thương hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm: - Nguyễn Thị Kim Duyên – MSSV: 31602019 – Lớp: 16030201 và Nguyễn Thị Minh Thi – MSSV: 31602083 – Lớp: 16030201

2. Tác động của nhóm đồng đẳng đối với vấn đề sức khoẻ ở người sống chung với HIV tại Thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Thị Phương Linh hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm: - Huỳnh Bích Du – MSSV: 31604008 – Lớp: 16030401; Đoàn Hồng Sơn – MSSV: 31604043 – Lớp: 16030401 và Lê Thị Anh Thư – MSSV: 31604054 – Lớp: 16030401.

02 Đề tài đạt nhì cấp Trường:

1. Hoạt động khởi nghiệp của giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm: - Lâm Thị Mỹ Dung – MSSV: 31602013 – Lớp 16030202; Trương Quỳnh Lan - MSSV: 31602048 – Lớp 16030202 và Nguyễn Thị Ngọc Huyền - MSSV: 31602043 – Lớp 16030202

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động của người lao động tại công ty TNHH MM Vietgarment hiện nay do ThS. Hà Trọng Nghĩa hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm: Lê Hoàng Nhật Vy - MSSV: 31602120 – Lớp 16030201; Phạm Vĩ Hưng - MSSV: 31702061 – Lớp 17030201 và Ngô Trung Diễn - MSSV: 41503136 – Lớp 15030201.

Buổi nghiệm thu đề tài NCKHSV cấp Trường
Buổi nghiệm thu đề tài NCKHSV cấp Trường