Nhảy đến nội dung
x

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn chúc Tết Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (SISS)

Sáng ngày 30/12/2019, PGS. TS Lê Thị Mai đã thay mặt lãnh đạo Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Tôn Đức Thắng chúc Tết Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (SISS).

Tiếp đón có PGS. TS Lê Thanh Sang và PGS. TS. Lê Thanh Sang đã ghi nhận sự hợp tác, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của PGS. TS Lê Thị Mai cũng như của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Tôn Đức Thắng trong các hoạt động hợp tác khoa học trong năm 2019 vừa qua. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai đơn vị trong năm 2020 và những năm tới.

PGS. TS Lê Thanh Sang chúc Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn và Đại học Tôn Đức Thắng sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới.

PGS. TS. Lê Thị Mai chúc Tết Viện SISS
PGS. TS. Lê Thị Mai chúc Tết Viện SISS