Nhảy đến nội dung
x
vtos1

Kiến thức cần biết - Bộ tiêu chuẩn VTOS Điều hành du lịch và đại lý lữ hành

Bộ tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển mở rộng thêm các lĩnh vực được xác định là quan trọng đối với du lịch Việt Nam, như Thuyết minh Du lịch, Phục vụ trên Tàu thủy Du lịch và Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ, cũng như mở rộng thành năm bậc nghề từ nhân viên tập sự cho tới quản lý cấp cao.

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN (Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN - ACCSTP). Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi sẽ góp phần nâng cao chất lượng của ngành Du lịch thông qua việc triển khai thực hiện, định hướng công tác đào tạo và hội nhập khu vực.

Trong kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn VTOS về Điều hành du lịch và đại lý lữ hành:

VTOS Điều hành du lịch và đại lý lữ hành (VN)

VTOS Điều hành du lịch và đại lý lữ hành (EN)