Nhảy đến nội dung
x

Ngành Công tác xã hội, mã ngành: 7760101, chương trình tiêu chuẩn

 

1. Tổng quan

1.1. Tên ngành: Công tác xã hội

1.2. Mã ngành: 7760101

1.3. Ưu điểm nổi bật của chương trình:

- Chương trình có số giờ thực tế, thực hành và tập sự về công tác xã hội với 660 giờ học tại Cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bên cạnh các môn học lý thuyết, sinh viên được tham gia các buổi chia sẻ chuyên đề đến từ chuyên gia thực hành CTXH có uy tín trong và ngoài nước.

- Sinh viên được đi thực tế và thực hành tại nhiều trung tâm CTXH, cơ sở xã hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội - tâm lý; tham gia làm cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội tại các tổ chức Việt Nam và quốc tế ngay từ năm học đầu tiên.

- Chương trình đào tạo có tính liên thông với các chương trình Sau Đại học của Khoa.

1.4. Cơ hội nghề nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH sẽ có khả năng làm việc tại các tổ chức xã hội Việt Nam và quốc tế; Các cơ quan quản lý nhà nước về mặt xã hội; Các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ.

- Cử nhân CTXH có thể làm nhân viên CTXH trong các lĩnh vực trường học, bệnh viện, tham vấn và tư vấn ban đầu về tâm lý và sức khỏe cộng đồng. Tốt nghiệp CTXH là nền tảng để sinh viên tiếp tục học để giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, học viện hoặc có thể tự thành lập và điều hành tại các doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi chính phủ, cơ sở trợ giúp xã hội…

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

Tham khảo theo đường link:

https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuandaura?type=tuyensinh&hedaotao=0

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình tiên tiến của các đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

Tham khảo theo đường link:

https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao?type=tuyensinh&hedaotao=0