Nhảy đến nội dung
x

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 – 2019

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 7 năm 2019 tại phòng C305, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi nghiệm thu 10 báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 – 2019 (thời gian thực hiện 06 tháng, từ tháng 1/2019 đến hết tháng 6/2019).

Tham gia hội đồng nghiệm thu gồm các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học: TS Lê Thị Mai (Trợ lý trưởng khoa, Khoa KHXH&NV – Trường Đại học Tôn Đức Thắng) – Chủ tịch hội đồng; ThS. Lê Chí An (Trưởng Bộ môn Công tác Xã hội - Khoa KHXH&NV- Trường Đại học Tôn Đức Thắng) – Thành viên hội đồng; ThS. Nguyễn Hiếu Tín (Trưởng Bộ môn Du lịch - Khoa KHXH&NV- Trường Đại học Tôn Đức Thắng) – Thành viên hội đồng.

Thông qua buổi nghiệm thu này, hội đồng đánh giá cao về khả năng nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu. Đồng thời, hội đồng có những đóng góp bổ sung nhằm hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của các nhóm. Cuối cùng, hội đồng đánh giá 10 đề tài nghiệm thu đạt cấp Khoa. Trong 10 đề tài đạt nghiệm thu cấp Khoa, hội đồng nghiệm thu đề xuất 04 đề tài xuất sắc nhất, tham gia nghiệm thu báo cáo NCKHSV cấp trường năm 2018 – 2019. 

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu NCKHSV cấp Khoa: