Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt định hướng thuộc Chương trình học tập ngắn hạn cho Sinh viên Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan

Sáng ngày 06/5/2024, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan tổ chức buổi định hướng trong nội dung chương trình học tập ngắn hạn với chủ đề “Tiếng Anh giao tiếp và văn hóa” nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tại Khoa có cơ hội tiếp xúc với bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới để tăng cường sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ, tạo sân chơi lành mạnh, mở rộng giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết với sinh viên quốc tế.

Chương trình được tổ chức theo 02 giai đoạn:

- Ngày 29/4-02/5/2024: Khoa tổ chức 02 buổi trực tuyến giới thiệu chương trình, dạy tiếng Việt cho sinh viên Thái Lan.

- Ngày 03-26/5/2024: Khoa tổ chức các hoạt động học tập về Tiếng Anh giao tiếp, giao lưu văn hóa, tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của 04 giảng viên và 28 sinh viên Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan. Chương trình này thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chật giữa hai trường thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên trong năm vừa qua.

Một số hình ảnh của chương trình: