Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên bậc đại học công bố bài báo quốc tế ISI/Scopus

Nghiên cứu khoa học ở bậc đại học: Môi trường bồi dưỡng nhà khoa học trẻ

Đối với sinh viên bậc đại học, đầu mỗi năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên chi tiết và có định hướng theo chuẩn quốc tế. Nghiên cứu khoa học của sinh viên bậc đại học ở TDTU không phải là phong trào, mà trường muốn tạo những bệ phóng ban đầu, tập dượt cho sinh viên của trường có thể bay cao, vươn xa trong tương lai nếu ham thích con đường khoa học.

Từ các hoạt động tập sự nghiên cứu, sinh viên của TDTU có thể được dìu dắt, để phát triển các đề tài nghiên cứu lên những tầm cao hơn bởi người hướng dẫn.

Từ vài ngàn chọn ra vài trăm, từ trăm chọn ra chục, hoặc một số nhóm xuất sắc để hỗ trợ, hướng dẫn phát triển thành những nghiên cứu đúng tầm. Đó chính là con đường để sinh viên đại học có thể công bố quốc tế ISI/Scopus, cũng là con đường có thể giúp các em có thể nhận ra, hoặc tự trả lời câu hỏi “Mình có thể lựa chọn con đường trở thành nhà nghiên cứu hay không?”

Đối với TDTU, tìm và phát hiện ra trong nhiều ngàn sinh viên bậc đại học mới nhập học hàng năm, xem ai có tố chất để hỗ trợ người ta phát triển thành nhà khoa học cơ bản, khoa học công nghệ hoặc nghiên cứu chuyển giao chính là cứu cánh của phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2020, trong 3 năm đã có 29 sinh viên bậc đại học của TDTU tham gia công bố quốc tế ISI/Scopus, với số lượng là 19 bài báo.

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu tiên của năm 2020, đã có 4 công trình ISI/Scopus của sinh viên, học viên được công bố. Đây là kết quả tất yếu của chính sách đúng, tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, sự nỗ lực hết mình của sinh viên TDTU.

Sự phát triển của TDTU ở giáo dục bậc đại học, do đó hiện có tính toán toàn diện và có chiều sâu, tiệm cận với chuẩn đầu ra của nền giáo dục các nước phát triển trên thế giới.

----

Theo Việt Dũng - Báo Giáo dục Việt Nam online

Xem chi tiết tại đây