Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên chuyên ngành Du lịch hoàn thành chương trình thực hành tuyến điểm du lịch (học kỳ 2, năm học 2023 – 2024)

Từ ngày 09/6/2024 đến ngày 18/6/2024, bộ môn Du lịch đã tổ chức 04 chương trình thực hành thực tế cho 457 sinh viên chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Du lịch và Quản lý du lịch thuộc chương trình Tiêu chuẩn, Chất lượng cao và Đại học bằng tiếng Anh. Để chuẩn bị cho chương trình thực hành, sinh viên đã cùng nhau tiến hành thảo luận, bầu ra Ban đại diện, xây dựng chương trình tour, tiêu chuẩn dịch vụ, trao đổi cùng doanh nghiệp… dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn. Năm nay, bộ môn Du lịch đã nhận được sự tham gia phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần du lịch Vietluxtour, Công ty Cổ phần Du lịch Độc Đáo. Các chương trình thực hành gồm:

1. Môn Du lịch Việt Nam (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch, Chương trình Chất lượng cao và Đại học bằng Tiếng Anh): Tuyến Tây Bắc (6 ngày 5 đêm);

2. Môn Du lịch Việt Nam (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch, Chương trình Tiêu chuẩn): Tuyến Miền Trung (6 ngày 5 đêm);

3. Môn Thực hành du lịch 2 (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Chương trình Tiêu chuẩn): Tuyến Xuyên Việt (10 ngày 9 đêm);

4. Môn Thực hành du lịch 1 (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Chương trình Tiêu chuẩn): Tuyến Miền Tây (4 ngày 3 đêm).

Thông qua đó, sinh viên đã được thực hành các nghiệp vụ liên quan đến du lịch như hướng dẫn, quản lý dịch vụ vận chuyển, ăn uống, lưu trú, tổ chức sự kiện, tổ chức hoạt động khu/điểm du lịch tại các điểm đến du lịch tại các khu vực mà đoàn đi qua dưới sự hướng dẫn của doanh nghiệp và giảng viên.

Chương trình tổ chức thực hành tuyến điểm lần này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp người học có thêm nhiều trải nghiệm mới, cọ sát với thực tiễn, bổ sung nhiều kỹ năng cơ bản cũng như kiến thức chuyên ngành du lịch. Tuy thời lượng thực hành các tuyến điểm không quá dài, nhưng thực sự rất bổ ích cho từng môn học nói riêng và ngành học du lịch nói chung.

Một số hình ảnh của chương trình: