Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên ngành Công tác xã hội và hoạt động Nghiên cứu Khoa học sinh viên

Nghiên cứu khoa học (NCKH) dường như là một lĩnh vực mà tất cả sinh viên đều e ngại, đặc biệt với sinh viên ngành CTXH. Nhiều người nghĩ rằng, CTXH là một nghề thực hành nên NCKH không phải là lĩnh vực cần phải được chú trọng. Nhưng thông qua hoạt động NCKH, sinh viên ngành CTXH nhận thấy tầm quan trọng và mối quan hệ giữa nghiên cứu và thực hành. Để thực hành tốt cần phải dựa vào bằng chứng nghiên cứu. Và ngược lại, trong quá trình thực hành, nhân viên CTXH sẽ phát hiện ra các vấn đề mới cần nghiên cứu và chứng minh. Đó là lý do tại sao mà nhóm sinh viên CTXH, Khoa KHXH&NV đã tích cực tham gia trong hoạt động NCKHSV trong năm học 2018 – 2019 với đề tài: Tác động của nhóm đồng đẳng đối với vấn đề sức khoẻ ở người sống chung với HIV tại Thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Nguyễn Thị Phương Linh hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm:

- Huỳnh Bích Du – MSSV: 31604008 – Lớp: 16030401

- Đoàn Hồng Sơn – MSSV: 31604043 – Lớp: 16030401

- Lê Thị Anh Thư – MSSV: 31604054 – Lớp: 16030401

Để thực hiện được đề tài này, nhóm sinh viên trên đã trải qua học phần thực hành CTXH nhóm tại Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (VNP+), đã được cộng tác và làm việc cùng với các nhóm đồng đẳng đã và đang hỗ trợ người có H trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nhóm sinh viên có mong muốn tìm hiểu và phân tích những ảnh hưởng của nhóm đồng đẳng cũng như vai trò của nhân viên CTXH trong hoạt động nhóm này.

Kết quả của buổi nghiệm thu đề tài NCKHSV cấp Trường với lĩnh vực Khoa học Xã hội, Khoa KHXH&NV có: 02 đề tài đạt giải nhất (01 đề tài của nhóm sinh viên ngành CTXH; 01 đề tài của nhóm sinh viên ngành XHH); 02 đề tài đạt giải nhì (02 đề tài của nhóm sinh viên ngành XHH). Và 04 đề tài đạt giải cấp Trường đều được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường chọn dự thi Vòng bán kết cuộc thi NCKHSV Eureka lần thứ XXI 2019 lĩnh vực Xã hội nhân văn cấp Thành.

Mặc dù đây chỉ là những bước tiến rất nhỏ trong phong trào nghiên cứu khoa học nhưng đã thể hiện được tinh thần tích cực học hỏi của sinh viên ngành CTXH, Khoa KHXH&NV. Hy vọng rằng đây là “tấm gương sáng” để sinh viên ngành CTXH sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ở những năm tiếp theo.

Poster vòng bán kết Eureka 2019
Poster Vòng bán kết Eureka 2019