Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch tuyển dụng

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí theo nội dung thông báo chi tiết tại đây

Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Đồng 2, Số 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Các vị trí: 4,5,6,8,9,10,11 nộp hồ sơ từ ngày đăng thông báo này đến khi đã tuyển đủ nhân sự.

- Các vị trí còn lại nộp hồ sơ từ ngày đăng thông báo này đến hết ngày 20/02/2023.