Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng trong đợt này là 370 chỉ tiêu, trong đó:

1. Bác sĩ: 145 chỉ tiêu, trong đó:
- Bác sĩ đa khoa: 104
- Bác sĩ Y học cổ truyền : 17
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 08
- Bác sĩ Y học dự phòng: 16

2. Dược sĩ: 15 chỉ tiêu, trong đó:
- Dược sĩ Đại học: 09
- Dược sĩ Cao đẳng: 06

3. Điều dưỡng: 64 chỉ tiêu, trong đó:
- Điều dưỡng Đại học: 07
- Điều dưỡng Cao đẳng: 57
4. Hộ sinh: 17 chỉ tiêu, trong đó:

- Hộ sinh đại học : 01
- Hộ sinh Cao đẳng: 16

5. Kỹ thuật y: 16 chỉ tiêu, trong đó:
- Cử nhân Xét nghiệm: 06
- Cao đẳng Xét nghiệm: 02
- Cao đẳng Hình ảnh Y học: 04
- Cao đẳng Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng: 04

6. Y sĩ: 74 chỉ tiêu, trong đó:
- Y sĩ đa khoa: 57
- Y sĩ Y học cổ truyền: 17

7. Y tế công cộng: 02 chỉ tiêu, trong đó:
- Cử nhân Y tế công cộng: 02

8. Kế toán: 13 chỉ tiêu, trong đó:
- Kế toán trình độ Đại học: 08
- Kế toán trình độ Cao đẳng: 05

9. Kỹ sư: 03 chỉ tiêu, trong đó:
- Kỹ sư điện tử: 02
- Kỹ sư Môi trường: 01

10. Công nghệ thông tin: 07 chỉ tiêu, trong đó:
- Đại học Công nghệ thông tin: 05
- Cao đẳng Công nghệ thông tin: 02

11. Văn thư: 03 chỉ tiêu

12. Chuyên viên: 06 chỉ tiêu

13. Công tác xã hội: 04 chỉ tiêu

14. Dân số viên: 01 chỉ tiêu

Chi tiết xem tại đây