Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về buổi Tọa đàm "Du lịch 4.0: cánh cửa sự nghiệp cho nguồn nhân lực trẻ"

Buổi Tọa đàm "Du lịch 4.0: cánh cửa sự nghiệp cho nguồn nhân lực trẻ" được tổ chức vào ngày 23/11/2019.

- Thời gian: từ 08:00 giờ đến 12:00 giờ

- Tại Hội trường 10F, Đại học Tôn Đức Thắng

- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

 

Chi tiết xem tại Link sau: 

https://www.tdtu.edu.vn/su-kien/2019/toa-dam-du-lich-40-canh-cua-su-nghiep-cho-nguon-nhan-luc-tre