Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH – HHTM ngày 03/3/2023 của Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc xét tuyển viên chức năm 2023, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 85 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: 31 vị trí việc làm.

Chi tiết thông báo: tại đây.

Mẫu dự tuyển tải tại đây