Nhảy đến nội dung
x

Thống kê của Web of Science, Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế, công trình trên các tạp chí hàng đầu thế giới

Thống kê của Web of Science, tính từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019, Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế với 1.407 công trình trên các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc danh mục ISI.

Về tốc độ phát triển, công bố quốc tế trên ISI của Đại học Tôn Đức Thắng năm nay gần gấp đôi năm trước và tốc độ này hầu như đã được duy trì đều trong suốt 5 năm qua.

Xem chi tiết tại đây: 

https://www.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-08/chi-trong-vong-1-nam-dai-hoc-ton-duc-thang-cong-bo-1407-bai-bao-quoc-te-isi

https://www.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-08/ket-qua-nghien-cuu-moi-cua-dai-hoc-ton-duc-thang-tren-tap-chi-ngoai-hang