Nhảy đến nội dung
x

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP trong HK1/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 -2018,

Nay phòng đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước. (Chi tiết tại đây và đây)

Thầy/cô vui lòng thông báo cho Giảng viên và sinh viên biết thông tin trên.