Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt bổ sung - cập nhật ngày 10/09/2018

Sinh viên có tên trong danh sách đề nghị tốt nghiệp, phải kiểm tra lại kỹ các thông tin liên quan đến sinh viên trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông tin sinh viên. Các thông tin này sẽ phục vụ cho việc in bằng, nếu có sai sót mà sinh viên không phản hồi với phòng Công tác sinh viên (A0003) từ ngày 10 - 11/09/2018 thì sinh viên sẽ chịu mọi trách nhiệm trên thông tin văn bằng.
Sinh viên chưa đăng ký xét tốt nghiệp tháng 09/2018, nếu muốn tốt nghiệp bổ sung, vui lòng đăng ký trong ngày 17/09/2018 trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến. Đây là đợt cứu xét đăng ký cuối cùng dành cho sinh viên, nếu sinh viên không đăng ký đợt này sẽ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2019. Đợt xét cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 24/09/2018.
Sinh viên có ghi chú "Thông tin văn bằng" vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên (A0003) để được hỗ trợ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.