Nhảy đến nội dung
x

LuNa spa tuyển dụng

Theo thông tin của Phòng Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên, LuNa spa đang tuyển dụng nhân viên lễ tân, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: 158 Nguyễn Duy Dương, quận 10.
- Công việc cụ thể được đính kèm trong bảng mô tả công việc sau: 

/sites/ssh/files/SSH/Viec%20lam/Motacongviec_Letan_Luna%20spa.pdf

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chị Nga (0909 43 43 38)