Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO V/v Thu học phí tập sự nghề nghiệp (thực tập tốt nghiệp) đợt 2 học kỳ 2/2017-2018

Căn cứ theo kế hoạch số 2362/KH-TĐT về “kế hoạch tập sự nghề nghiệp (thực tập tốt nghiệp) đợt 2 năm học 2017-2018”được Ban giám hiệu phê duyệt.

Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm thu học phí như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các sinh viên có kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp trong đợt 2 học kỳ 2/2017-2018.

2. Thời gian thu học phí: từ ngày 24/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018

3. Mức học phí: các bạn sinh viên đăng nhập vào “Cổng thông tin sinh viên” chọn mục “Học phí – Chi phí” chọn “Học kỳ 2 năm 2017-2018” để kiểm tra dữ liệu học phí của mình.

4. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.