Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên lớp vét 17/12/2018

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2019, Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo (CTĐT) hiện hành, Sinh viên lưu ý các mốc thông tin sau: tại đây