Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo và các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2019, Phòng đại học lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo hiện hành, Sinh viên lưu ý các mốc thông tin sau:

· Đối với sinh viên nợ môn học hay chưa học các môn không còn mở trong chương trình đào tạo, sinh viên đăng kí học vét tại khoa quản lý môn học.

· Đối với sinh viên nợ Anh văn (trừ môn Anh văn cuối thi chứng chỉ đầu ra) của các khóa từ 2010 trở về trước, đăng kí học vét anh văn trực tiếp tại khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Phòng B009 để làm danh sách tổng hợp gửi về khoa Ngoại ngữ.

 

Thời gian cụ thể:

- 30/05 - 06/06/2019: Sinh viên đăng kí môn học vét trực tiếp tại khoa quản lý môn học

- 08/07 - 10/07/2019: Thông báo danh sách Sinh viên ĐKMH đủ điều kiện

- 17/07 - 19/07/2019: Sinh viên đóng học phí tại Phòng tài chính

- 22/07 - 11/08/2019: Khoa tổ chức giảng dạy theo kế hoạch được duyệt

- 19/08 - 23/08/2019: Tổ chức thi.

 

  • SV chỉ đạt 5.0 điểm cho các môn học vét.
  • SV đăng ký đúng thời gian trong kế hoạch, nếu đăng ký trễ sẽ không giải quyết.