Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc triển khai giảng dạy MOS phiên bản 2016

Nhằm hỗ trợ thông tin chính thức đến sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin Ứng dụng (CAIT) kính gửi quý đơn vị về kế hoạch và lộ trình thay thế MOS 2016 như sau:

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi môn Cơ sở tin học (chuẩn MOS) phiên bản 2010 cho đến hết học kỳ 2/2018-2019 - tháng 6/2019.

- Kể từ học kỳ 3/2018-2019 trở về sau, CAIT sẽ chính thức dừng giảng dạy và tổ chức thi MOS 2010 và chuyển sang giảng dạy - tổ chức thi MOS 2016.

- Thông tin chi tiết như file đính kèm.