Nhảy đến nội dung
x

Tọa đàm “Các nghiên cứu về Giới và Gia đình trong xu thế hiện nay” với PGS.TS Trần Thị Minh Thi – Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Ngày 24/10/2023, tại Phòng họp B - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) tổ chức buổi tọa đàm về chuyên đề khoa học: “Các nghiên cứu về Giới và Gia đình trong xu thế hiện nay ”.

Khách mời của buổi tọa đàm là PGS.TS Trần Thị Minh Thi – Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. PGS.TS Trần Thị Minh Thi hiện là Phó giáo sư Xã hội học, là nghiên cứu viên cao cấp, đồng thời là Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. PGS.TS Trần Thị Minh Thi đã xuất bản 04 bài tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus (trong đó có 03 bài ISI và 01 bài Scopus); 01 bài tạp chí thuộc danh mục ISI đã chấp nhận xuất bản; tham gia viết 06 chương sách quốc tế và 13 sách/chương sách chuyên khảo; 02 công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn; chủ trì/chủ nhiệm hơn 14 đề tài/dự án/nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trong 05 năm gần đây; có nhiều kinh nghiệm về quản lý, đánh giá Khoa học và công nghệ thông qua việc tham gia các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình/đề tài/dự án Khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc tương đương.

Tại buổi Tọa đàm, giảng viên Khoa KHXH&NV cùng PGS.TS Trần Thị Minh Thi đã trao đổi thông tin và kết quả nghiên cứu liên quan đến Giới và Gia đình trong xu hướng hiện nay cũng như trao đổi về những thay đổi quan niệm người làm chủ gia đình, mong muốn của cha mẹ trong việc giáo dục con cái.

Sau buổi Tọa đàm, Ban Chủ nhiệm Khoa cùng PGS.TS Trần Thị Minh Thi trao đổi về những nội dung hợp tác trong thời gian sắp tới như mời PGS.TS Trần Thị Minh Thi tham gia là thành viên Ban biên tập và keynote speaker của Hội thảo quốc tế ISSH 2024; đồng thời, thông qua mạng lưới học thuật và nghiên cứu của PGS.TS Trần Thị Minh Thi giới thiệu các chuyên gia, Giáo sư, Phó giáo sư tham gia hợp tác nghiên cứu và đào tạo tại Khoa.

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm:

Tin và ảnh: F.SSH