Nhảy đến nội dung
x

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tập huấn về công tác xã hội với người khuyết tật

Ngày 26/5/2020, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Công tác xã hội với Người khuyết tật”.

Chuỗi tập huấn này gồm 8 khóa, với 3 chuyên đề: Bình đẳng và hòa nhập, Phương pháp Quản lý trường hợp và Phương pháp trợ giúp dựa vào nội lực cộng đồng.

Chương trình tập huấn đã thu hút gần 500 bạn sinh viên đến từ các ngành Khoa học và Xã hội, như: Công tác Xã hội, Xã hội học, Tâm lý học…ở nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Theo Việt Dũng - Báo Giáo dục Việt Nam online

Xem chi tiết tại đây.