Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh sau đại học ngành Xã hội học - Đợt 12/2019

Mục tiêu đào tạo Thạc Sỹ Xã Hội Học theo định hướng ứng dụng kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xã hội thực tiễn của quốc gia (thế giới), đưa ra giải pháp giúp thay đổi các vấn đề xã hội theo chiều hướng tích cực. Hiện nay, kiến thức xã hội học chuyên sâu được sử dụng nhiều cho việc hoạch định các chính sách, dự án, chương trình hoạt động của khu vực nhà nước, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân…

- Chương trình đào tạo: tập trung vào kiến thức chuyên sâu, mang tính ứng dụng cao, được xây dựng dựa theo chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới, như: Temple University (USA), Cornell University (USA), The University of North Carolina (USA), University of Wisconsin-Madison (USA), New York University (USA), National University of Singapore (Singapore), Chiang Mai University (Thailand).

- Tài liệu học tập: phong phú, đa dạng từ nhiều nguồn mở.

- Giảng viên: gồm những giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có thâm niên từ các viện nghiên cứu, các trường đại học nổi tiếng ở trong nước và trên thế giới tham gia giảng dạy.

Hãy tham gia học thạc sỹ tại một Trường đại học uy tín và danh tiếng của Việt Nam!

Xem chi tiết tại: 

https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/tuyen-sinh-thac-si

 

https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/tuyen-sinh-tien-si-chuong-trinh-trong-nuoc