Nhảy đến nội dung
x

Thông tin về đào tạo Chương trình 4 + 1 - Cao học Xã hội học - Mã ngành: 8310301

1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình cao học Xã hội học mục tiêu đào tạo ra những thạc sỹ sử dụng tốt kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xã hội thực tiễn của quốc gia (thế giới), đưa ra giải pháp giúp thay đổi các vấn đề xã hội theo chiều hướng tích cực. Hiện nay, kiến thức xã hội học chuyên sâu được sử dụng nhiều cho việc hoạch định các chính sách, dự án, chương hoạt động của khu vực nhà nước, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân…

2. Đặc điểm nổi bật

Chương trình đào tạo: tập trung vào kiến thức chuyên sâu, mang tính ứng dụng cao, được xây dựng dựa theo chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới.

3. Tài liệu học tập

Tài liệu học tập phong phú, đa dạng từ nhiều nguồn mở (tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh).

4. Giảng viên

Gồm những giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có thâm niên từ các viện nghiên cứu, các trường đại học nổi tiếng ở trong nước và trên thế giới tham gia giảng dạy.

5. Vị trí việc làm

Có thể đảm nhận vị trí công việc trong:

- Khu vực nhà nước: chuyên viên đảm nhận các vị trí chủ chốt trong các sở, ban, ngành…

- Khu vực phi chính phủ (NGOs): quản lý dự án, điều phối viên, tư vấn viên…

- Trung tâm, viện nghiên cứu: chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu, nghiên cứu viên…

- Trường đại học, cao đẳng: giảng viên giảng dạy, nghiên cứu viên…

- Tổ chức xã hội, doanh nghiệp: chuyên gia đảm nhận các vị trí quản lý, tham vấn…

- Cơ quan truyền thông: nhà báo, biên tập viên, quản trị truyền thông nội bộ…

6. Lợi ích khi tham gia CT 4+1

- Thời gian đào tạo ngắn (5 năm, có hai bằng: cử nhân và thạc sỹ);

- Được học trong một thời gian liên tục;

- Được ưu đãi về học phí và chính sách học bổng;

- Được tham gia nghiên cứu các đề tài cấp tỉnh/thành phố cùng Giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa;

- Được tham gia các hội thảo khoa học quốc tế;

- Đã hiểu và quen thuộc môi trường học tập đa văn hóa;

- Học thạc sỹ tại một trường đại học uy tín và danh tiếng của Việt Nam;

- Xét tương đương và chuyển điểm học phần cao học cho một số môn học bậc đại học.

7. Đối tượng và điều kiện tham gia

- Đối tượng: Người học là sinh viên TDTU năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

- Sinh viên TDTU năm 1, 2 có thể đăng ký  học chương trình 4+1 và học bồi dưỡng 01 học phần chung (có thể đăng ký khi chưa tích lũy đủ 70 tín chỉ).

8. Điều kiện học chương trình 4+1

- Sinh viên học chuyên ngành Xã hội học; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành xã hội học sẽ được Khoa tư vấn và định hướng cụ thể cho từng trường hợp;

- Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

9. Chính sách học bổng

9.1 Học bổng 50% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):

  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần chuyên ngành.

9.2 Học bổng 30% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):

  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần chuyên ngành.

*Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối học kỳ chỉ khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của chương trình 4+1.

10. Thông tin chi tiết:  https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-4-1

- Phòng Sau đại học (Phòng B002)

   Web: http://grad.tdtu.edu.vn/     Email: sdh@tdtu.edu.vn   FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/    ĐT: 028-3775-5059

- Khoa Chuyên môn (Phòng B009)

- Cô Nguyễn Thị Thu Trang       Email: nguyenthithutrang@tdtu.edu.vn   Phone: 0903 863 378