Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônXã hội học

ThS Hà Trọng Nghĩa

BÀI BÁO TRONG NƯỚC
1.    Hải, N. D., & Nghĩa, H. T. (2010). Áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong các ngành Khoa học xã hội. Nội san Đại học Văn Hiến.
2.    Nghĩa, H. T. (2010). Quan điểm của các nhà xã hội học kinh điển về quá trình phát triển xã hội. Hồ Chí Minh: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
3.    Nghĩa, H. T. (2010). Thái độ của sinh viên đối với chủ nghĩa Mác. Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng.
4.    Nghĩa, H. T. (2012). Hoạt động đọc sách của sinh viên. Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng.
5.    Nghĩa, H. T. (2013). Là sinh viên giỏi - Bạn dám không? Hồng Đức.
6.    Nghĩa, H. T. (2013). Ứng dụng Bản đồ tư duy trong dạy học. Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng.
7.    Nghĩa, H. T., & Hải, N. D. (2017). Giá trị xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nhìn từ quan điểm hệ thống - cấu trúc. Đại học Văn Hiến, 111-124.