Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônLý luận chính trị

ThS. Tăng Hữu Tân

  Tiếng Việt Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Tăng Hữu Tân

Tang Huu Tan

2. Bộ môn:

Lý luận chính trị

Political Theory

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Thực hiện các đề án, dự án & chương trình phát triển xã hội

Implement projects & social development program.

5. Các môn giảng dạy:

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỹ năng

Ho Chi Minh Thought

Soft skills

6. Công trình nghiên cứu:

I. Dự án

1.Hòa nhập xã hội bền vững cho trẻ em gái tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thông qua phát triển kỹ năng lãnh đạo bản thân và nghề nghiệp dựa trên điểm mạnh.( với vai trò là Chủ nhiệm dự án)

-Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2022-2/2023

- Nội dung trọng tâm của dự án: thúc đẩy hòa nhập xã hội bền vững cho trẻ em gái đang sinh sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà tài trợ/đơn vị phối hợp: lãnh sự quán của Canada ở Thành phố Hồ Chí Minh

2. Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (với vai trò là Ban quản lý dự án)

-Thời gian thực hiện: Từ 01/2014 – 05/2022

-Nội dung trọng tâm dự án: Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao về quản lý kinh doanh, marketing… để giúp người kinh doanh quản lý tốt hơn công việc kinh doanh của mình. Xây dựng chương trình học thiết thực, hội thảo chuyên đề và câu lạc bộ kinh doanh nhỏ cho học viên tham gia trao đổi kinh nghiệm

- Cơ quan phê duyệt dự án: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Nhà tài trợ/đơn vị phối hợp: Viện hợp tác Phát triển Châu Âu (IECD)

3. Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (với vai trò là Ban quản lý dự án)

-Thời gian thực hiện: 03/2013-03/2015

Tên gọi mới: Nâng cao năng lực cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM (với vai trò là Ban quản lý dụ án)

Thời gian thực hiện: 04/2015-05/2022

- Nội dung trọng tâm dự án: Thông qua các buổi tập huấn tập trung và theo dõi tại nhà của tập huấn viên, người kinh doanh nhỏ được đào tạo về kỹ năng quản lý, bán hàng, … để có thể quản lý kinh doanh tốt hơn

- Cơ quan phê duyệt dự án: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Nhà tài trợ/đơn vị phối hợp: Viện hợp tác Phát triển Châu Âu (IECD)

4. Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại TP Hồ Chí Minh (Đồng chủ nhiệm dự án)

- Thời gian thực hiện: 06/2019 – 12/2020

- Nội dung trọng tâm dự án: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội qua đó góp phần làm tăng khả năng, cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế

- Cơ quan phê duyệt dự án: UBND TP.HCM

- Nhà tài trợ/đơn vị phối hợp : Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp và Tổ chức Oxfam Novib.

5. Dự án Thúc đẩy cơ chế thực thi chính sách xã hội đối với lao động nhập cư tại KCN (với vai trò là Ban quản lý dự án)

- Thời gian thực hiện: 08/2014 - 10/2015

- Nội dung trọng tâm dự án: Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả cơ chế thực thi chính sách xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nhập cư và nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, cơ quan hữu quan

- Cơ quan phê duyệt dự án: Thanh tra Chính phủ

- Nhà tài trợ/đơn vị phối hợp: Ngân hàng Thế giới (Worldbank)

6. Dự án Hệ thống xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam (với vai trò là Ban quản lý dự án)

- Thời gian thực hiện:01/2013 – 01/2015

- Nội dung trọng tâm dự án:Xây dựng một bộ công cụ xây dựng năng lực làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam đưa vào sử dụng với tính chuyên môn và tiện ích cao

- Nhà tài trợ/đơn vị phối hợp: Phối hôp với tổ chức LIN và sự tài trợ của Irish Aid (Ireland)

7. Dự án Đào tạo Nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội ở TP.HCM và các tỉnh miền Nam Việt Nam (thành viên của Ban điều phối dự án)

- Thời gian thực hiện: 12/2009 – 12/2010

- Nội dung trọng tâm dự án: Thông qua các buổi tập huấn và hội thảo, dự án giúp nâng cao năng lực hoạt động, điều hành cho nhân viên xã hội các tỉnh miền Nam Việt Nam. Từ đó, giúp học viên làm việc bài bản và có tính chuyên môn cao hơn

- Cơ quan phê duyệt dự án: UBND TP.HCM

- Đơn vị phối hợp và tài trợ: Education For Development (EFD)

II. Hội thảo trong nước

1.Tăng Hữu Tân (2023), “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong bối cảnh tình hình mới và vai trò của tổ chức công đoàn”; gắn với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Hội thảo “Thực trạng và giải pháp trợ giúp tâm lý – xã hội đối với người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất trước các sự kiện khủng hoảng”;

2.Tăng Hữu Tân (2023), “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của công đoàn khu vực ngoài nhà nước, góp phần đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với tình hình mới”, Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện “Dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ Tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023- 2028”.