Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học - Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Mã ngành: 7310630Q)

1. Giới thiệu ngành
Chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch. Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế; trang bị những kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch. Qua đó, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng, tự tin với môi trường kinh doanh trong nước cũng như trong môi trường đa văn hóa.
2. Chương trình đào tạo:


 STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  38  tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

7

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng giao tiếp trong du lich;   Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 93 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

18

Nhập môn xã hội học, Lịch sử văn minh thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Ý nghĩa và định hướng học tập, Lối sống lành mạnh, Đạo đức và trách nhiệm xã hội, Các phương pháp nghiên cứu xã hội, Tổng quan về thống kê trong kinh tế

2.2

Kiến thức ngành

65

 

2.2.1

Kiến thức chung

16

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

16

Môi trường và phát triển, Nhập môn khu vực học, Luật du lịch, Xã hội học du lịch, Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch, Tiếng Anh chuyên ngành du lịch, Kinh tế du lịch

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

49

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

39

Quản trị lữ hành, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Chính sách du lịch và quy hoạch, Quản lý tổ chức trong du lịch, Quản lý nguồn nhân lực trong du lịch, Quản lý điểm đến, Kế toán và kiểm soát trong du lịch và nhà hàng, khách sạn, Du lịch Việt Nam, Học phần thực tế nghề nghiệp, Quản lý tài chính trong du lịch và nhà hàng, khách sạn, Quản lý chiến lược trong du lịch, Cung cấp chất lượng dịch vụ, Thu hút và quản lý du khách, Tiếp thị trong du lịch, Hành vi tiêu dùng trong du lịch

 

Các môn học tự chọn

10

Giải trí và xã hội, Đô thị du lịch

Các điểm đến trên Thế giới: văn hóa và địa lý, Chất lượng dịch vụ khách hàng trong ngành công nghiệp nhà hàng, khách sạn

Du lịch bền vững, Sự phát triển của ẩm thực Thế giới

Du lịch MICE, Du lịch tàu biển

Du lịch cộng đồng, Du lịch sinh thái ở nông thôn và các nước đang phát triển

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên

 -Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

2.4

Chuyên đề tổng hợp hoặc tự chọn chuyên ngành

6

Chuyên đề tổng hợp hoặc Tổng quan về quản lý du lịch, Quản lý kinh doanh các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch, Quản lý và giám sát hoạt động du lịch tại điểm đến

3. Chuẩn đầu ra:
•    Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức trong hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành, kinh doanh du lịch.
•    Phân tích, đánh giá, vận dụng được những kiến thức chuyên ngành  của khoa học quản lý trong kinh doanh du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh điểm đến du lịch và công nghệ giải trí du lịch.
•    Có khả năng khai thác sản phẩm du lịch, tổ chức quản lý trong hoạt động du lịch.
•    Hiểu, phân tích, đánh giá được các vấn đề, giá trị, xu hướng của du lịch trong thời kì mới và bối cảnh kinh tế toàn cầu.
•    Có khả năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm vào công việc như: làm việc nhóm, giao tiếp du lịch,…
•    Trình độ ngoại ngữ: IELTS ≥ 5.0 (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương)
•    Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS quốc tế ≥ 750
3. Triển vọng nghề nghiệp:
•    Tại các công ty cung cấp dịch vụ du lịch như: khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch…
•    Tự tạo lập doanh nghiệp du lịch mới với quy mô nhỏ.
•    Chuyên gia tư vấn về chiến lược kinh doanh, khai thác, xây dựng và cung cấp sản phẩm du lịch.
•    Chuyên viên thuộc Bộ và Sở văn hóa – Thể thao – Du lịch như: Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch, Quy hoạch du lịch, Trung tm xc tiến du lịch,
•    Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.