Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học - Ngành Công tác xã hội (Chương trình Tiêu chuẩn)

Công tác xã hội

1. Tên ngành: Công tác xã hội

2. Mã ngành: 7760101

3. Tổ hợp xét tuyển (năm 2023): A01; C00; C01; D01

4. Điểm trúng tuyển năm 2022 (thang điểm 40): 25.3

5. Trình độ: Đại học

6. Chương trình: Tiêu chuẩn

7. Thời gian đào tạo: 4 năm

8. Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng được tham khảo và thiết kế tương tự chương trình đào tạo Công tác xã hội của các trường đại học hàng đầu thế giới.

- Đầu ra của ngành Công tác xã hội theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Quốc tế các trường đào tạo Công tác xã hội (International Association of Schools of Social Work - IASSW).

- Khi học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sinh viên được thực tế, thực hành và tập sự nghề nghiệp tại các tổ chức, trung tâm xã hội, tổ chức xã hội, các bệnh viện, trường học có lĩnh vực CTXH tại Tp. Hồ Chí Minh.

Khung chương trình: tham khảo thêm tại

https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao?type=tuyensinh&hedaotao=0

9. Ưu điểm nổi bật của chương trình:

- Chương trình có số giờ thực tế, thực hành và tập sự về công tác xã hội với 660 giờ học tại Cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bên cạnh các môn học lý thuyết, sinh viên được tham gia các buổi chia sẻ chuyên đề đến từ chuyên gia thực hành CTXH có uy tín trong và ngoài nước.

- Sinh viên được đi thực tế và thực hành tại nhiều trung tâm CTXH, cơ sở xã hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội - tâm lý; tham gia làm cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội tại các tổ chức Việt Nam và quốc tế ngay từ năm học đầu tiên.

- Chương trình đào tạo có tính liên thông với các chương trình Sau Đại học của Khoa.

10. Cơ hội nghề nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH sẽ có khả năng làm việc tại các tổ chức xã hội Việt Nam và quốc tế; Các cơ quan quản lý nhà nước về mặt xã hội; Các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ.

- Cử nhân CTXH có thể làm nhân viên CTXH trong các lĩnh vực trường học, bệnh viện, tham vấn và tư vấn ban đầu về tâm lý và sức khỏe cộng đồng. Tốt nghiệp CTXH là nền tảng để sinh viên tiếp tục học để giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, học viện hoặc có thể tự thành lập và điều hành tại các doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi chính phủ, cơ sở trợ giúp xã hội…

11. Đối tác tiêu biểu:

Hiện Bộ môn CTXH đã ký kết và hợp với nhiều tổ chức, trung tâm, Sở ban ngành với các loại hình hoạt động khác nhau:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh

- Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp.HCM

- Trung tâm CTXH Thanh niên, Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh

- Trung tâm CTXH Ánh Dương, Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh

- Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH và Phát triển cộng đồng (SDRC)

- Bệnh viện Nhi Đồng 1

- Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

- Các cơ sở, mái ấm, mạng lưới xã hội… tại Tp. Hồ Chí Minh

12. Thông tin liên hệ bộ môn

- Số điện thoại: (+84) 28 37755063

- Hotline:  0906717569

- Website: http://ssh.tdtu.edu.vn/