Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học - Ngành Xã hội học

1. Tên ngành: Xã hội học (Chương trình Tiêu chuẩn)

2. Mã ngành: 7310301

3. Tổ hợp xét tuyển (năm 2023): A01; C00; C01; D01

4. Điểm trúng tuyển năm 2022 (thang điểm 40): 28.5

5. Trình độ: Đại học

6. Chương trình: Tiêu chuẩn

7. Thời gian đào tạo: 4 năm

8. Chương trình đào tạo:

Xã hội học là một ngành chuyên điều tra, khảo sát xã hội, phản biện xã hội, tìm ra nguyên nhân của các hiện tượng xã hội bất ổn. Ví dụ như, vấn đề bạo lực đang dần trở thành bình thường ở nhiều nơi; sự xuống dốc của giáo dục; sự bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng; tội phạm gia tăng; công nghệ truyền thông mạng ngày càng ảnh hưởng đến đời sống xã hội, hay tệ nạn tham nhũng hiện nay chẳng hạn… là những hiện tượng xã hội cần nghiên cứu để tìm ra giải pháp góp phần vào việc quản lý xã hội hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Đáp ứng nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo Xã hội học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hai hướng chuyên sâu: (1) Quản lý xã hội: tập trung vào việc ứng dụng các quan điểm lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học, thiết kế chiến lược và công cụ thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin vào khảo sát các vấn đề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo nhu cầu của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội,...  Kỹ năng điều tra, khảo sát là một trong 8 nghề được tự do luân chuyển trên thị trường lao động của Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN; (2) Xã hội học truyền thông đại chúng là ứng dụng các quan điểm lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học phân tích ảnh hưởng kinh tế, xã hội, văn hóa của truyền thông đại chúng đến xã hội, các nhóm xã hội và cá nhân, cũng như các cơ chế ảnh hưởng của chúng.

Tháng 11/2021, Hội đồng xét công nhận chất lượng của tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) đã chính thức công nhận và cấp con dấu chất lượng (Quality Seal) cho Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Xã hội học, có thời hạn công nhận là 5 năm (2021-2026).

Khung chương trình: tham khảo thêm tại

https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao?type=tuyensinh&hedaotao=0

9. Ưu điểm nổi bật của chương trình:

- Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên sự tham khảo CTĐT KHXH (ngành xã hội học/nhân học) của các Trường Đại học uy tín trên thế giới, theo hướng liên ngành xã hội học, nhân học, truyền thông đại chúng;

- Tính quốc tế cao thể hiện: Đề cương và giáo trình, tài liệu đọc,... tham khảo từ các trường đại học uy tín và được điều chỉnh hàng năm, bổ sung những tài liệu mới, bằng tiếng Anh;

- Ngôn ngữ giảng dạy: kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh do giảng viên người nước ngoài giảng dạy. Đây là cơ hội để sinh viên được tiếp cận kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cộng đồng kinh tế ASEAN và toàn cầu hoá;

- Kết hợp giữa nhà trường và nhu cầu xã hội: Doanh nghiệp cộng tác với bộ môn trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, thực tế nghề nghiệp, tập sự nghề nghiệp chiếm khoảng 30% chương trình đào tạo; 

- Cơ sở vật chất hiện đại, khang trang; sinh viên được tiếp cận nguồn tài liệu tiên tiến hội nhập với thế giới thông qua Thư viện truyền cảm hứng.

10. Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi ra trường người học có thể làm việc tại các vị trí sau:

Xã hội học định hướng quản lý xã hội:

- Điều tra, khảo sát: làm việc cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trung tâm (viện) nghiên cứu…;

- Hành chính công: làm việc trong khu vực nhà nước (các cấp), đoàn thể chính trị - xã hội…;

- Các tổ chức xã hội (chính phủ và phi chính phủ): hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật trong các cuộc khảo sát điều tra, viết đề xuất các dự án phát triển, hoạch định chính sách xã hội…;

- Nghiên cứu: làm việc cho các tổ chức nghiên cứu, các dự án nghiên cứu, các trung tâm (viện) nghiên cứu của chính phủ hoặc phi chính phủ…;

- Giảng dạy: dạy học ở các trường cao đẳng, đại học…

Xã hội học định hướng truyền thông đại chúng:

- Truyền thông đại chúng: làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản…;

- Nghiên cứu dư luận xã hội: nghiên cứu, khảo sát thực địa, điều phối viên các dự án truyền thông…;

- Truyền thông doanh nghiệp và quan hệ công chúng: làm việc trong các bộ phận tiếp thị, quảng cáo, tư vấn khách hàng, quan hệ công chúng, quản lý hệ thống thông tin nội bộ, tổ chức sự kiện truyền thông doanh nghiệp…;

- Trong lĩnh vực truyền thông tương tác, sinh viên sẽ có thể làm việc trong các cơ quan truyền thông doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ liên quan đến phát triển truyền thông, các công ty thiết kế và truyền thông, các viện nghiên cứu chuyên về nội dung truyền thông tương tác, các công ty quan hệ công chúng;

- Trong lĩnh vực quản lý truyền thông, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan chính phủ, công ty quan hệ công chúng và các tổ chức phi lợi nhuận về phương tiện truyền thông truyền thống cũng như trong các phương tiện truyền thông mới;

- Giảng dạy: dạy học ở các trường cao đẳng, đại học…;

11. Đối tác tiêu biểu:

- Đối tác trong nước:

+ UBND Phường 6, Quận 4, TP. HCM

+ UBND Phường 13, Quận 4, TP. HCM

12. Thông tin liên hệ bộ môn

- Số điện thoại: (+84) 28 37755063

- Hotline:  0906717569

- Website: http://ssh.tdtu.edu.vn/