Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Nguyễn Thanh Huy

Ngành học

Công tác xã hội

Social work

Khóa học

Khóa 18 (2014 – 2018)

2014 – 2018

Chức vụ hiện tại

- Học viên cao học Truyền thông Đa văn hóa

- Điều phối viên marketing

- Master of Arts in Intercultural and International Communication

- Marketing Coordinator

Đơn vị công tác hiện tại

- Royal Roads University, Canada

-Tổ chức Phi lợi nhuận Áo dài Canada; Better Futures for Kids; Tastes of South East Asia

- Royal Roads University, Canada

- Canadian Ao Dai Nonprofit Organization; Better Futures for Kids; Tastes of South East Asia