Nhảy đến nội dung
x
 

Hoàng Trọng Ngọc

Ngành học

Công tác xã hội

Social work

Khóa học

Khóa 18 (2014 – 2018)

2014 – 2018

Chức vụ hiện tại

Chuyên viên Trung tâm truyền thông và đối ngoại

Staff of the Center for Communication and External Relations

Đơn vị công tác hiện tại

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Phu Nhuan Jewelry Company (PNJ)