Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

ThS. Võ Thị Thanh Hương

Ngành học

Xã hội học

Chức vụ hiện tại

Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

(Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Đơn vị công tác hiện tại

Trường Đại học Tôn Đức Thắng