Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Tư vấn tuyển sinh các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Thân mời các bạn xem Chương trình Tư vấn tuyển sinh các ngành được đào tạo tại Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Tôn Đức Thắng:

  • Ngành Xã hội học: Mã ngành 7310301
  • Ngành Công tác xã hội: Mã ngành 7760101
  • Ngành Việt Nam học - Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành: Mã ngành 7310630
  • Ngành Việt Nam học - Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch: Mã ngành 7310630Q
  • Ngành Việt nam học - Chuyên ngành Việt Ngữ học: Mã ngành 7310630N (tuyển thẳng người nước ngoài)

Xem Chương trình Tư vấn tuyển sinh chi tiết tại đây.