Nhảy đến nội dung
x

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo 4+1 - Cao học Xã hội học

1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình cao học Xã hội học mục tiêu đào tạo ra những thạc sỹ sử dụng tốt kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xã hội thực tiễn của quốc gia (thế giới), đưa ra giải pháp giúp thay đổi các vấn đề xã hội theo chiều hướng tích cực. Hiện nay, kiến thức xã hội học chuyên sâu được sử dụng nhiều cho việc hoạch định các chính sách, dự án, chương hoạt động của khu vực nhà nước, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân…

2. Đặc điểm nổi bật

- Chương trình đào tạo: tập trung vào kiến thức chuyên sâu, mang tính ứng dụng cao, được xây dựng dựa theo chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới, như: Temple University (USA), Cornell University (USA), The University of North Carolina (USA), University of Wisconsin-Madison (USA), New York University (USA), National University of Singapore (Singapore), Chiang Mai University (Thailand).

- Tài liệu học tập: phong phú, đa dạng từ nhiều nguồn mở (tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh).

- Giảng viên: gồm những giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có thâm niên từ các viện nghiên cứu, các trường đại học nổi tiếng ở trong nước và trên thế giới tham gia giảng dạy.

3. Vị trí việc làm có thể đảm nhận vị trí công việc trong:

- Khu vực nhà nước: chuyên viên đảm nhận các vị trí chủ chốt trong các sở, ban, ngành…

- Khu vực phi chính phủ (NGOs): quản lý dự án, điều phối viên, tư vấn viên…

- Trung tâm, viện nghiên cứu: chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu, nghiên cứu viên…

- Trường đại học, cao đẳng: giảng viên giảng dạy, nghiên cứu viên…

- Tổ chức xã hội, doanh nghiệp: chuyên gia đảm nhận các vị trí quản lý, tham vấn…

- Cơ quan truyền thông: nhà báo, biên tập viên, quản trị truyền thông nội bộ…

4. Lợi ích khi tham gia CT 4+1

- Thời gian đào tạo ngắn (5 năm, có hai bằng: cử nhân và thạc sỹ);

- Được học trong một thời gian liên tục;

- Được ưu đãi về học phí và chính sách học bổng;

- Được tham gia nghiên cứu các đề tài của Khoa chủ nhiệm;

- Được tham gia các hội thảo khoa học quốc tế;

- Đã hiểu và quen thuộc môi trường học tập đa văn hóa;

- Học thạc sỹ tại một trường đại học uy tín và danh tiếng của Việt Nam.

5. Thông tin liên hệ:

Phòng Sau đại học (Phòng A305)

Web: http://grad.tdtu.edu.vn/

Email: sdh@tdtu.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/