Nhảy đến nội dung
x

Đại học Tôn Đức Thắng sơ kết 2 kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm ((2008-2013; 2013-2018)

Sau khi Kế hoạch được ban hành, Nhà trường tập trung xây dựng những nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững trong dài hạn. Nguyên tắc “làm đúng ngay từ đầu”; và “học và làm đúng theo những đại học nổi tiếng nhất thế giới ngay từ đầu” được truyền thông rộng rãi; và là nguyên tắc cơ bản để xây dựng chính sách phát triển và các kế hoạch hành động.

Sau hai kỳ thực hiện kế hoạch (2008-2018), Nhà trường hãnh diện vì những thành quả đạt được trong tất cả các lĩnh vực. Báo cáo tại Lễ sơ kết 2 kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm sáng ngày 17/5/2019, GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng đã trình bày chi tiết, mạch lạc từng con số, sự kiện mà tập thể giảng viên-viên chức của Trường đã thực hiện. Mặc dù là những người trực tiếp góp sức vào thành quả này, nhưng nhiều thày cô vẫn không giấu được những bất ngờ, kinh ngạc lẫn thán phục với những gì TDTU đạt được trong giai đoạn 10 năm rực rỡ...

Xem chi tiết trên website của Đại học Tôn Đức Thắng