Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh năm 2019 các ngành đào tạo Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Tuyển sinh năm 2019, các ngành đào tạo của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) chương trình giáo dục bậc đại học:

·        4 ngành tiêu chuẩn:

-        Xã hội học

-        Công tác xã hội

-        Việt Nam học – Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

-        Việt Nam học – Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

·        1 ngành chất lượng cao: (dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh)  

-        Việt Nam học – Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

·        1 ngành học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc – Lâm Đồng:

-        Việt Nam học – Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Phương thức tuyển sinh năm 2019 xem chi tiết tại đây