Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo Quốc tế về Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn - 2019 được đưa tin bởi Đại học Purdue (Mỹ)
Trang website của Đại học Purdue (Purdue University Northwest's College of Humanities – Mỹ) đưa tin về Hội thảo Quốc tế về Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn (ISSH 2019).
Sinh viên Nga và ba tuần học Tiếng Việt tại Đại Học Tôn Đức Thắng
Chương trình cho thấy sự thu hút đối với sinh viên nước ngoài đối với văn hóa và ngôn ngữ Việt thông qua chương trình bổ ích và hiệu quả tại Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to Hợp tác