Nhảy đến nội dung
x
Ngành Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam, mã ngành: 7310630, chương trình tiêu chuẩn

 

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu ngành
Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước con người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành. 
Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng là chương trình dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam. 
Chương trình có những đặc điểm sau:

Ngành Du lịch và Lữ hành, mã ngành: 7310630, chương trình tiêu chuẩn

Ngành Du lịch và Lữ hành, chương trình tiêu chuẩn, mã ngành: 

Ngành Du lịch và Quản lý du lịch, mã ngành: 7310630Q, chương trình tiêu chuẩn

 

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu chương trình

Subscribe to Danh mục ngành