Nhảy đến nội dung
x
Cựu sinh viên Xã hội học Thái Thị Hoài Sơn
Cựu sinh viên Thái Thị Hoài Sơn - Phó giám đốc, Trung tâm Dịch vụ - Việc làm Thanh Niên, Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh ....tự hào là cựu sinh viên chuyên ngành Xã hội học Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Subscribe to TDTU