Nhảy đến nội dung
x
Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học Tỉnh Gia Lai
Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2019, Chủ nhiệm đề tài do PGS.TSKH. Bùi Loan Thùy và nhóm nghiên cứu đã thực hiện báo cáo tổng kết đề tài “Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”.
Hội thảo khoa học "Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”
Hội thảo khoa học là một trong những hình thức nghiên cứu khoa học thường xuyên của giảng viên và sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cuộc sống.
Trao đổi khoa học "Doanh nghiệp của người nhập cư từ góc độ giới: Phụ nữ di cư và doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan"
Trao đổi khoa học là hoạt động thường xuyên tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng để hỗ trợ giảng viên và sinh viên có thêm nhiều góc nhìn khoa học cho các vấn đề trong ngành nghề.
Hội thảo khoa học góp ý kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam)
Hội thảo khoa học là hoạt động thường xuyên tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng nhằm tăng tính thực tiễn và nâng chất cho hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học của Trường.
Hội thảo  “Prison heritage at Con Son and beyond”
Hội thảo là kết quả thực địa lần đầu trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế về chủ đề Di sản nhà tù giữa Khoa KHXH&NV với Trường Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh).
Tọa đàm: Những thực tiễn về mặt phương pháp luận trong quá trình thực hiện một nghiên cứu trên thực địa
Hoạt động khởi động cho chương trình hợp tác quốc tế và phát triển nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (TDTU) năm học 2018 - 2019.
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018
Nghiên cứu khoa học trong SV năm nay có bước tiến mới với sự tham gia của sinh viên các ngành đào tạo của Khoa.
Hội thảo khoa học "Thực trạng  xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”
Hội thảo khởi động cho các hội thảo kế tiếp trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo
Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”
Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ thuộc đề tài khoa học của Khoa KHXH&NV (TDTU) thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển năm 2017 (The International Conference on Tourism And Marine Tourism - TMT 2017)
Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển – TMT 2017 do Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Đại học quốc gia Penghu, Đài Loan đồng tổ chức
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”
Tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Khoa KHXH&NV thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.