Nhảy đến nội dung
x
Ngày hội Kết nối doanh nghiệp 2018
Cơ hội cho sinh viên tìm kiếm các cơ hội công việc toàn thời gian và bán thời gian.
tour3
Huấn luyện chuyên đề: “Kỹ năng tư vấn tour, chào bán tour”
Hoạt động chuyên đề thường xuyên của Câu lạc bộ Du lịch (Travel club) nhằm nâng cao chuyên môn cho thành viên CLB.
Thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 4/2018
Thông tin chi tiết cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018
Giới thiệu Tuần lễ phóng viên trẻ 2018
Hoạt động dành cho sinh viên yêu thích và tìm kiếm cơ hội trong nghề báo.
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018
Phòng Đại học thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt Tháng 9/2018
Chế độ chính sách cho sinh viên
Hướng dẫn của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021