Nhảy đến nội dung
x
"HIV/AIDS và kinh nghiệm tiếp cận cơ sở thực tế nghề nghiệp"
Chương trình là hoạt động thực tế giúp sinh viên ngành CTXH Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nâng cao chuyên môn nghề.
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 18 - Năm 2016
Thành tích giải nhất Eureka cấp thành phố đã chứng minh năng lực nghiên cứu của sinh viên ngành Xã hội học được nâng cao trong quá trình đào tạo.
Chương trình tour thử nghiệm “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hoá sinh thái lòng hồ Tân Trung, Vàm Nao, Phú Tân - An Giang”
Chương trình tour thử nghiệm hỗ trợ quá trình đánh giá đề tài khoa học cấp tỉnh do Khoa KHXH&NV (TDTU) thực hiện tại An Giang.
Chung kết cuộc thi "Kĩ năng mềm - Chìa khóa tương lai" 2016
Cuộc thi là cơ hội cho sinh viên nâng cao kỹ năng cá nhân và tiếp cận với các doanh nghiệp trong nghề.
Báo cáo khoa học của Giáo sư Vladimir M. Mazyrin
Giáo sư Vladimir M. Mazyrin đã cho thấy nhiều góc nhìn mới cho giảng viên Khoa KHXH&NV trong quá trình hội nhập.
Báo cáo khoa học của Giáo sư Vladimir M. Mazyrin về quá trình hội nhập
Giáo sư Vladimir Moiceevich Mazyrin đã mang đến cho sinh viên đang học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhiều góc nhìn hữu ích về quá trình hội nhập.
Hội thảo: “Phát triển Phú Tân - An Giang trở thành điểm đến du lịch văn hóa sinh thái”
Hội thảo là một trong những hoạt động xây dựng giải pháp cho đề tài nghiên cứu của giảng viên Khoa KHXH&NV tại An Giang.
Hội thảo quốc tế về Giáo dục và Hội nhập xã hội năm 2016 (The International Conference on Education and Social Integration - ICESI 2016)
ICESI 2016 là hội thảo quốc tế đầu tiên của Khoa KHXH&NV (TDTU) và Trung tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội Việt Nam của Trường Đại học Temple (Mỹ) đồng tổ chức.
Cựu sinh viên Xã hội học chung tay hỗ trợ người dân xã Vĩnh Bình
Đây là hoạt động ý nghĩa của cựu sinh viên ngành Xã hội học tổ chức tại Long An.
Danh sách cựu sinh viên
Danh sách cựu sinh viên chuyên ngành Du lịch và xã hội học giai đoạn 1997 - 2009
anh1
Chương trình Hành trình tím: vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng
"Hành trình tím" là hành động lên tiếng của sinh viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn về sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng.