Nhảy đến nội dung
x
HỘI THẢO QUỐC TẾ về Du lịch và Du lịch biển năm 2017 (The International Conference on Tourism And Marine Tourism - TMT 2017)
Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển – TMT 2017 do Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Đại học quốc gia Penghu, Đài Loan đồng tổ chức
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”
Tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Khoa KHXH&NV thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
CLB Kết nối trái tim kết nối học bổng VCSA
Học bổng là hoạt động hỗ trợ cho sinh viên ngành CTXH của Quỹ học bổng đồng hành VCSA.
Sinh viên ngành CTXH tham gia Hội thi ngày CTXH 2017
Đây là thành tích đầu tiên của sinh viên ngành Công tác xã hội, là bước khởi động cho các em thể hiện mình trong giai đoạn "ra biển lớn".
Hội thi Hướng dẫn viên du lịch tài năng 2017
Cuộc thi là hoạt động thường niên của sinh viên ngành Du lịch thực hành, thể hiện năng lực và tìm kiếm cơ hội trong nghề.
Tọa đàm với ông Wolfgng Friess, nguyên Giám đốc điều hành Nestle Thailand
Buổi tọa đàm cung cấp cho sinh viên khả năng nhận diện bản thân trong quá trình tiếp cận mong muốn của nhà quản trị lao động.
"HIV/AIDS và kinh nghiệm tiếp cận cơ sở thực tế nghề nghiệp"
Chương trình là hoạt động thực tế giúp sinh viên ngành CTXH Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nâng cao chuyên môn nghề.
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 18 - Năm 2016
Thành tích giải nhất Eureka cấp thành phố đã chứng minh năng lực nghiên cứu của sinh viên ngành Xã hội học được nâng cao trong quá trình đào tạo.
Chương trình tour thử nghiệm “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hoá sinh thái lòng hồ Tân Trung, Vàm Nao, Phú Tân - An Giang”
Chương trình tour thử nghiệm hỗ trợ quá trình đánh giá đề tài khoa học cấp tỉnh do Khoa KHXH&NV (TDTU) thực hiện tại An Giang.
Chung kết cuộc thi "Kĩ năng mềm - Chìa khóa tương lai" 2016
Cuộc thi là cơ hội cho sinh viên nâng cao kỹ năng cá nhân và tiếp cận với các doanh nghiệp trong nghề.
Báo cáo khoa học của Giáo sư Vladimir M. Mazyrin
Giáo sư Vladimir M. Mazyrin đã cho thấy nhiều góc nhìn mới cho giảng viên Khoa KHXH&NV trong quá trình hội nhập.