Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 15/04/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 15/04/2021)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) năm học 2020-2021.

Điều kiện

- Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;

- Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký chi tiết xem tại đây

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - Tháng 12/2020)

Phòng Sau đại học Trường đại học Tôn Đức Thắng Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - Tháng 12/2020)

Xem chi tiết tại đây: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng, tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020.
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1- Tháng 06/2020)
Phòng Sau đại học Trường đại học Tôn Đức Thắng Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1- Tháng 06/2020).
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020
Thông báo về việc Phòng Sau đại học mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 09/2019 bậc thạc sĩ, đại học, cao đẳng các hệ chính qui
Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 09/2019 bậc thạc sĩ, đại học, cao đẳng các hệ chính qui. Địa điểm tại Hội trường A, Trường đại học Tôn Đức Thắng, thời gian vào lúc 06g30 đến 17g00, thứ 6 ngày 20/9/2019.
Thông báo đến sinh viên về việc tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1
Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết về chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại học thực hiện cuộc khảo sát Chương trình 4+1 trên hệ thống thông tin sinh viên.
Subscribe to Thông báo