Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng, tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020.
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1- Tháng 06/2020)
Phòng Sau đại học Trường đại học Tôn Đức Thắng Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1- Tháng 06/2020).
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020
Thông báo về việc Phòng Sau đại học mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 09/2019 bậc thạc sĩ, đại học, cao đẳng các hệ chính qui
Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 09/2019 bậc thạc sĩ, đại học, cao đẳng các hệ chính qui. Địa điểm tại Hội trường A, Trường đại học Tôn Đức Thắng, thời gian vào lúc 06g30 đến 17g00, thứ 6 ngày 20/9/2019.
Thông báo đến sinh viên về việc tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1
Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết về chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại học thực hiện cuộc khảo sát Chương trình 4+1 trên hệ thống thông tin sinh viên.
Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy 2019
Trường Đại học Tôn Đức Thắng "Thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019 theo phương thức thi THPT Quốc gia"
Tuyển sinh sau đại học ngành Xã hội học - Đợt 12/2019
Phòng Sau đại học tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2019.
Thông báo học phần bồi dưỡng sau đại năm 2019-2020
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Thông báo: Kế hoạch tập sự nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2b
Kê hoạch tập sự nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2b (Số 48/KH-P.ĐH ngày 31/5/2019) Căn cứ theo Kế hoạch năm học, Phòng Đại học thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 2B dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy.
Subscribe to Thông báo